д-р Мария Дражева

д-р Мария Дражева

Основател

• 2023 - Ръководител и режисьор на проект "25 години в служба на фолклора", подкрепен от Фонд „Култура“ при Община Варна, КДР23000500ВН/14.07.23 HTTPS://CELEBRATE.FOLKXPLORER.COM/ ;

• 2023 - Ръководител и лектор и режисьор на проект „Обичаи и обреди в танците на българите“, подкрепен от Фонд „Култура“ при Община Варна, Деловоден № КДР23000382ВН/19.05.23 https://rituals.folkxplorer.com/web/;

• 2019 - Организатор и лектор - проект „Титаните на българския танц”, 31 март-7 април 2019 г. Лагер школа и работен семинар, Естрея Резиденс, Св. Св. Константин и Елена, Варна - https://folkxplorer.com/titans/ ;

• 2018 - понастоящем: Основател и председател на НЧ "Галатея-2018";

• 2017 - Организатор и лектор - проект „От традиционния фолклорен танц към съвременните му форми“, 26-28 май 2017, Етнографски комплекс „Кривини“, село Кривини – https://folkxplorer.com/events/Workshops/folk-workshop-may-2017.html ;

• 2010 – Ръководител на проект ДИФОН (Дигитализация на танцовия фолклор) при Асоциация за български музикално-танцов фолклор, Варна;

• 2008 – 2010: Главен експерт Традиционна култура и фолклорни фестивали, Дирекция Култура и духовно развитие при Община Варна;

• 2004: При Президента на РБългария - в чест на 24 май;

• 1997 – понастоящем: Основател и председател на Асоциация за български музикално-танцов фолклор (АБМТФ), Варна;

• 1996 - 2015: Хоноруван преподавател в НУИ „Добри Христов” - Варна;

• 1995 – 2008: Хореограф-педагог в СОУ ”Елин Пелин”, Варна;

• 1992 - понастоящем: Основател и художествен ръководител на Фолклорно Танцово Студио „ОРСЕ“;   първоначално към Двореца на културата и спорта-Варна, а сега – към АБМТФ-Варна;

• 1982 – 1990: Хореограф на „Студентски ансамбъл при Икономическия университет“;

• 1981 – Участник в гала спектакъла "1300 години България", София; ПАНПТ "Варна";

• 1977 – 1982: Помощник-хореограф на ансамбъл „Българче” при ОПД-Варна;

• 1976 – 1991: Солист-балетист; Професионален ансамбъл за народни песни и танци „Варна” с главен художествен ръководител професор Петър Ангелов;

• 1968 – Участник в откриването на Деветия световен фестивал на младежта и студентите, София; Танцов състав-първенец на МВР-Варна;

• 1959 – 1975: Танцьор-самодеец; Танцов състав-първенец на МВР-Варна с главен художествен ръководител Деню Караденев;

• Множество турнета у нас и по света - като танцьорка и като ръководител.

• 2012 – образователна и научна степен „Доктор по музикално и танцово изкуство“, НБУ, София;

• 2002 – Арт Мениджмънт, Тренинг Семинар, Център по изкуствата „Сорос”, София;

• 1999 – Управление на нестопански организации, Non-Government Organizations (NGOs) Management, Sabre Foundation, Boston, MA, USA;

• 1995 – Следдипломна специализация по английски език за напреднали, English Post-Graduate Course (Intermediate, Upper Intermediate), Икономически университет, Варна;

• 1993 – Съвременни танцови техники, Contemporary Dance Techniques, Martha Graham School, New York, NY, USA;

• 1993 – Съвременни танцови техники при представяне на танците на народите, International Dance Techniques, Khadra International Folk Ballet, San Francisco, CA 94102, USA;

• 1993 - 1995 Академия за музикално-танцово изкуство, Магистратура по хореографска режисура, Пловдив;

• 1992 – 1993 Френска танцова терминология, Langue Française de la Danse, French Language Private School, Варна;

• 1986 - 1992 Академия за музикално-танцово изкуство. Висше образование по хореография, Пловдив;

• 1973 - 1976 Институт за културно-просветни кадри, Бакалавър по хореография, Варна.

•  Асоциация за български музикално-танцов фолклор;

•  Танцов център Дражева;

•  The Bulgarian Ultimate League;

•  Модална онтология на българския фолклорен танц;

•  Дигитална онтология на българския фолклорен танц;

•  Народно читалище Галатея-2018;

•  Електронно списани за традиционна култура и фолклор;

•  Календар на събитията в Асоциацията за български музикално-танцов фолклор;

•  Работни семинари (workshops) и школи: От традиционния фолклорен танц към съвременните му форми, Кривини;

•  Работни семинари (workshops) и школи: Титаните на българския фолклорен танц;

•  Работни семинари (workshops) и школи: Симбиозата Музика-Танц;

•  Социални мрежи - facebook;

•  Социални мрежи - twitter;

•  Социални мрежи - linkedin;

•  Социални мрежи - youtube;

•  Социални мрежи - soundcloud;

•  Социални мрежи - Публикации, ppts;

•  Социални мрежи - Публикации, pdfs;

•  И други...